Organització i Equip de treball AFA
L'espai de decisió de l'AFA és l'assemblea general de socis/es. Per a facilitar la seva actuació eficaç, l'assemblea delega en la junta directiva les seves funcions, amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea. La junta directiva regeix i coordina el funcionament de l'associació i organitza el seu treball en el sí de les comissions. Cada comissió recull informació, fa propostes, dissenya projectes i en controla el desenvolupament. Les propostes de les comissions s'eleven a la junta d

Junta:

La Junta administra i representa a l’associació. Les persones que hi ocupen càrrecs són elegides per votació en Assemblea General. Els membres de la Junta exerceixen les seves funcions durant tres cursos escolars, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Contacte: afa@escolaciutatdalba.cat

Equip junta actual (del curs escolar 2015-2016 al 2017-2018):

 • President: Joan Montserrat
 • Vice-presidenta: Maria González
 • Secretària: Queralt Anglès
 • Tresorer: Marta Novella
 • Vocals: Alba Johé, Montse Diaz, Paula Pérez, Marc Pitarch

Comissió de Biblioteca:

La comissió s’encarrega d’elaborar el projecte de la nova biblioteca de l’escola, de proposar i desenvolupar activitats pel foment de la lectura a l’escola. També col·labora en la catalogació i organització del fons bibliogràfic de l’escola, continua el projecte de socialització dels llibres a primària. També vol establir relacions amb altres comissions biblioteca d’escoles de Sant Cugat i altres projectes d’aquest àmbit.

Contacte: biblioteca@escolaciutatdalba.cat

Equip actual Comissió Biblioteca

 • Mònica Serra Alcaine
 • Amanda Frías Clave
 • Germinal Garcia Ramírez
 • Paula Pérez

Comissió de Comunicació:

La comissió s’encarrega d’elaborar l’estratègia i els continguts de comunicació entre l’AFA, l’escola i les famílies a través del web de l’escola, l’email, les xarxes socials i altres canals de comunicació puntuals

Contacte: comunicacio@escolaciutatdalba.cat

Equip actual Comissió Comunicació

 • Alba Johé
 • Maria Gonzàlez
 • Queralt Anglès
 • Cristian de Riquer

Comissió de delegats de classe:

El seu objectiu és facilitar la comunicació entre els diferents grups classe i la junta de l’AFA en tots aquells aspectes que puguin afectar el conjunt de pares d’una classe. Els pares de cada classe elegeixen un delegat de classe, que estableix aquesta via de comunicació per mitjà de reunions periòdiques amb els altres delegats i la representació en la junta de l’AFA per mitjà del vocal de comissió.

Contacte: delegats@escolaciutatdalba.cat

Equip actual Comissió de delegats de classe

Comissió d’Extraescolars i casals:

Organitza les activitats extraescolars i els casals que s’ofereixen al llarg de l’any i s’encarrega de fer un seguiment per assegurar el bon funcionament de les mateixes.

Contacte: extraescolars@escolaciutatdalba.cat

Equip actual extraescolars i casals

 • Mònica Gonzàlez
 • Montse Díaz
 • Rosa Bou

Comissió de Festes:

Acompanya els cursos corresponents en la organització de les festes de Benvinguda, Primavera i Final de curs i col·labora amb l’escola facilitant la participació de les famílies a la Castanyada, Santa Cecília i Sant Jordi.

Contacte: festes@escolaciutatdalba.cat

Equip actual festes

 • Marta Novella
 • Mònica Solé

Comissió d’Informàtica i Comunicació:

Gestiona el lloc web de l’escola.

Contacte: informatica@escolaciutatdalba.cat

Equip actual informàtica

 • Albert Compte

Comissió de Menjador i temps de migdia:

Supervisa i consensua amb l’empresa contractada per l’AFA i amb l’escola, els menús i les activitats que es proposen en l’espai de migdia així com el servei de bon dia i esplai de tarda.

Contacte: menjador@escolaciutatdalba.cat

Equip actual menjador i temps de migdia

 • Glòria Sala
 • Laia Ferré
 • Alba Johé
 • Belén Dieguez
 • Pau Casaldàliga
 • Mònica Hinojosa

Comissió de Pati:

Proposa i consensua amb l’escola la transformació millora dels patis de l’escola.

Contacte: pati@escolaciutatdalba.cat

Equip actual pa

 • Maria Gonzàlez
 • Ruth
 • Joan Montserrat
 • Amanda
 • Marc Buges

Comissió de Mobilitat

Proposa i consensua amb l’escola la millora dels accessos al centre i la creació d’un espai de socialització al voltant de l’escola per tal de cohesionar i activar la comunitat educativa.

 • Marc Pitarch
 • Montse Diaz
 • Xavier Roo
 • Joan Montserrat

Comissió de Socialització

 • Montse Diaz
 • Arantxa
 • Mònica Solé
 • Gaia
 • Joan Montserrat

Comissió formació:

Programa i organitza xerrades, tallers, i debats sobre temes d’interès per a les famílies de l’escola

 • Bàrbara Puiggalí
 • Alba Garcia
Descàrregues
C/Pere Ferrer, 5, 08195 Sant Cugat del Vallès - 93.576.40.33 - a8064118@xtec.cat
Política de Cookies   Avis Legal