26 novembre, 2015
Curs 2015-16 – Acta de l’Assemblea Extraordinària de l’AMPA Escola Ciutat d’Alba – 1 oct 2015
Sense categoria

Acta de l’Assemblea Extraordinària de l’AMPA Escola Ciutat d’Alba

Núm: 1/2015-2016

Data: 1 d’octubre de 2015

Horari: de 19:30 a 21:45

Lloc: Menjador de l’escola

 

Hi assisteixen:

Cristina Bandera Bravo, Agnès Pros Fierro, Andrés Corchero Salgado, Jesús Vilchez Rodríguez, Matilde Delgado Reina, Xavier Mula Aecha, Nacho Romero, Partícia Seijas, Laura Gussinyer, MºLuz López, Philippe Renaudin, Sandra Gómez-Pimpollo, Cristina Viñallonga, Hélène Léculier, Pau Casaldàliga, Iliana Danzós, Jordi Tomillero, Laia Garcia Sàbat, Marc Serrés i Bernis, Héctor Lou Bofill, Montse Díaz Galindo, Joan Naval Bonet, Norbert Campos, Mònica Serra Alcaine, Agatha Estera, Rosa Moreno, Ferran Pons Cànovas, Betlem Monguell, Eliseu Climent, Fanny Estévez, Mònica Puertas, Karin Herbolzheimer, Anna Ibáñez, Gemma Cera, Inga Teixidor, Lesley-Ann Daniels, Sergi Pina, Agustí Bertran, Sílvia Güell, Marta Quer, Raquel Alba, Núria Faura, Natàlia Gómez, Carles Ferrer, Marta Bàrbara, Mertixell Torregrosa, Rosa Bou, Núria Uson, Asmahan Lahoussine, Sergi Cantos, Patricia Paladini, Martin Franco, Marta Caño, Arantxa Roncal, Judith Güell, Marc Pitarch, Xavi Ramos, Maia Querol, Leire Miñambres.

Un total de 59 assistents.

Ordre del dia

 1. 1.Resum resolució del contracte de Vostra Cuina.
 2. 2.Presentació de l’empresa de menjador i extraescolars Paidos
 3. 3.Demandes de l’equip directiu
 4. 4.Precs i preguntes

Desenvolupament de la Sessió

1.     Resum resolució contracte de vostra cuina

La presidenta de l’AMPA, Leire Miñambres, explica el procés de resolució del contracte amb Vostra Cuina. Les reunions amb VC van començar al 10 de Juny amb la intenció d’arribar a un acord entre les dues parts. Va ser un procés llarg i de difícils negociacions però finalment a finals de juliol es va arribar a un acord en les condicions de resolució del contracte: es pagaria a VC els impagats de menjador i els diners de les inversions fetes a la cuina no amortitzades. D’aquests diners, l’AMPA assumeix els impagats, i Paidos assumeix les inversions.

A principis de setembre, es firma el contracte amb Paidos amb les següents condicions: vigència anual, renovable automàticament si les parts estan d’acord, subrogació del personal, manteniment de preus durant el 1r any i transparència del marge de benefici. Es comenta també que Paidos ha hagut de fer una gran inversió inicial en material de cuina per poder ajustar-se a seva filosofia de cuinat tot a l’escola sense necessitat per portar res preparat de fora.

Després de l’explicació alguns socis formulen algunes preguntes:

 • Un pare pregunta com és que Paidos assumeix la inversió del material, i la Leire Miñambres explica que normalment Paidos inverteix un 1{175fc47ab87f72bb995b0daacf0b872d75b9be42cc290d65222a31bce95be8ad} a les escoles. En aquest cas, ho compensarà de manera que durant 3 anys no farà inversions a l’escola. En cas de canviar d’empresa abans de finalitzar aquests 3 anys, l’import no compensat el subrogaria l’empresa entrant.
 • Un pare pregunta quin import suposa el 1{175fc47ab87f72bb995b0daacf0b872d75b9be42cc290d65222a31bce95be8ad} que Paidos acostuma a invertir en les escoles, i el Marc Pitarch (tresorer) respon que uns 5.000-6.000 euros.
 • Un altre pare pregunta què passa si no es recuperen els impagats de l’AMPA. La Leire Miñambres explica que VC no reclamava els diners ni se’ls perseguia, i que per això hi havia tant impagats. L’AMPA espera recuperar fins un 80{175fc47ab87f72bb995b0daacf0b872d75b9be42cc290d65222a31bce95be8ad} del total. S’informa de que Paidos s’encarregarà de fer el seguiment per reclamar els diners a les famílies
 • Una mare pregunta si aquests diners els ha d’assumir l’AMPA. Es fa la reflexió de que no hi havia gaires més alternatives, i que s’ha assumit com a part del procés.
 • Una altra mare pregunta quin marge suposen aquests 4.000 euros per a l’economia de l’AMPA. El Marc Pitarch respon que actualment tenim uns 40.000 euros, i fa la reflexió que dins d’aquesta quantitat no fa gaire impacte sobre l’economia de l’AMPA.
 • Un pare pregunta, que com és que han hagut de fer tanta inversió si VC cuinava aquí. La Leire Miñambres respon que VC cuinava moltes coses a la seva seu, i per això no necessitaven maquinària i estris adients per servir tants menús com es fan en aquesta cuina. També s’ha hagut de fer un canvi, per normativa, de olles d’alumini a acer inoxidable, cosa que implica una inversió considerable.
 • La junta de l’AMPA afegeix que durant la propera assemblea del 12 de novembre es presentaran tot aquest número en el context de la tresoreria de l’AMPA.

2.     Presentació de la nova empresa de menjador i extraescolars Paidos

Elecció del model de pagament de quotes

El tresorer de l’AMPA, Marc Pitarch, explica que una de les condicions en el contracte amb Paidos és mantenir les quotes que es pagaven amb VC. Hi ha dues opcions possibles a l’hora de repartir les quotes, i que s’ha de votar un dels dos models. Paidos s’adapta a qualsevol dels dos models sempre i quan no es barregin. En els dos models, el total anual sumen el mateix, però la manera de repartir-ho és diferent.

Després de l’explicació dels dos models, un pare comenta que no entén que el descompte per absència del menjador es faci a partir del 5e dia. Un altre pare diu que potser és per la planificació de les compres. Com que hi ha molts pares que tenen aquest dubte, es decideix fer entrar al Jose, representant de Paidos, perquè pugui resoldre els dubtes.

Paidos, explica que el descompte per absència correspon a la matèria prima del menú (1,7 euros) i que es consideren “pactes de cortesia”. En el cas de VC es descomptava 2,5 euros i que no és corresponia amb el preu del menú, que devien treure’ls d’algun altre aspecte. La Roser (representant de Paidos) explica que potser ho treien de la jornada intensiva que es pagava apart. També explica que es descompta a partir del cinquè dia d’absència per la viabilitat del servei, que quan es passa la llista al matí el menú ja està demanat i encarregat. Es treballa amb una setmana d’antelació. així que si per exemple d’un dia per l’altre hi ha 30 nens més, no afecta nivell d’economia. La comanda es fa a partir de 460 i es te en compte repeticions de plats.

El Jose(representant de Paidos)   explica que Paidos no te cap problema en adaptar-se al model que portem fent des de 6 anys però que l’AMPA a d’optar per un model o un altre. Les normatives no són un 100{175fc47ab87f72bb995b0daacf0b872d75b9be42cc290d65222a31bce95be8ad} fixes, per tant t’has d’adaptar.

Remarca, però que sempre hi ha qüestions personals que no es posen a la normativa . En aquests casos, Paidos parlarà amb les famílies afectades per arribar a un acord.

Els representats de Paidos surten de la sala i es voten els dos models. Per unanimitat s’opta pel model Paidos.

Presentació de la proposta i equip de Paidos

Es torna a convidar a Paidos a la sala i presenta el seu equip: Jose i Roser directors de Paidos, Artur, director de serveis a ciutat d’Alba, i Marisa del Departament de Nutrició. Fan una explicació del seu projecte educatiu en el temps de lleure de migdia i la proposta de menjador.

Després de l’explicació, s’obre un torn de precs i preguntes:

 • Una mare pregunta de quina manera es fan els grups de les activitats de lleure, i el Jose respon que es fan per curs, es a dir, que s’agrupen els nens de l’A i el B.
 • Una altre mare pregunta sobre el fet de rentar les dents, si s’està fent o no perquè manifesta que creu que el seu fill no se les està rentant. L’Artur respon que amb VC es feia al menjador, però que amb els cursos bolets no hi ha espai, i es fa al pati. Reconeix que fins a la data no han pogut per un seguiment estricte de si les renten o no i es compromet a millorar el seguiment.
 • Un pare pregunta si a 1r i 2n també van al pati a rentar-se les dents, i respon que sí, perquè així es guanyen 10-15 minuts per al següents torns, que són els més plens. La mare  demana que es vigili per assegurar que se les rentin. L’Artur diu que és la primera vegada que estan en una escola que s’ha de fer, i que s’estan adaptant, i que progressivament ja ho aniran integrant.
 • Una altre mare comenta que els fills d’una mare que no havà pogut venir a l’assemblea li va comentar que en un dels dies de pluja, els nens miraven vídeos de musica no apropiats als ordinadors de classe. L’Artur demana aquea quin curs anaven (Oficis), i que parlarà amb la monitora. Paidos explica que els dies que plou es poden fer servir els ordinadors, però que és evidentment que això no és dins la seva línia. El Jose remarca sobretot que quan passin coses d’aquest estil s’avisi a Paidos per correu electrònic i en persona a secretaria de Paidos per poder actuar i rectificar.
 • Una altra mare comenta de que els nens de l’últim torn (el tercer) van molt apurats de temps i que no tenen temps de rentar-se les dents ni de estar al pati. L’Artur diu que amb els 15 dies que porten han anat millorant i que segueixen treballant amb això. Reconeixen que encara no has pogut donar el servei que ells volen degut a que els espais disponibles són molt petits i que s’estan adaptant. També explica que Paidos fa pujar els nens a l’aula cap a les 14:45, per fer un traspàs amb el professor i que els nens es puguin calmar i preparar per les classes de la tarda. L’Artur diu que faran esforços perquè el tercer torn pugui a les 14.45 i pugui pujar a l’aula com al resta de cursos. El Jose s’excusa també de que fins fa 4 dies no tenien la certesa de quants alumnes es quedarien a dinar, ja que el 14 de setembre tenien només apuntats 380. Tot ha anat molt de pressa i encara s’estan adaptant. Remarca un altre cop que quan van agafar la cuina se’ls hi va dir que estava preparada, però falten moltes coses. I tot això ha contribuït a que encara tot no estigui funcionant com esperaven.
 • Una mare pregunta si es cuina a l’escola, i es respon que sí.
 • Una mare demana si quan plou es pot obrir la sala d’estudi per fer els deures a cicle superior L’Artur va dir que el dies de pluja tenen permís per anar a les aules, i que es va donar la consigna als monitors de que es podien fer deures si els nens volien. S’intentarà propiciar l’ambient adequat a l’aula.
 • Una altre mare pregunta si tenen controlat que a les incidències puguin ser a nivell també de menjar, no només de pati. L’Artur respon que sí, que a l’espai “Fem pinya” es parlen coses globals del grup i del menjar també. A més, els monitors fan diàriament una valoració en paper del seu grup sobre com s’ha menjat el menú d’aquell dia.
 • Una mare els felicita per la seva capacitat de comunicació.
 • Una altra mare els demana que en els seus comunicats no es parli de pare i mare, i que es parli amb una altra formula que inclogui tot tipus de famílies. L’Artur respon que ho tindran en compte.
 • La Leire Miñambres demana que s’expliqui com va anar la contractació dels monitors ja que moltes famílies ho han demanat abans de l’assemblea. El Jose explica que es va intentar subrogar l’equip de monitors que tenia VC per fer els casals. . Quan es va fer la reunió de monitors al juny, només van poder aconseguir que 3 monitors de l’escola fessin els casals. El Jose diu que haurien de tenir tota la informació dels treballadors, per tal de poder fer la contractació però que VC no vas fer un traspàs de informació com estipula la normativa. A partir dels monitors que van fer els casals varen poder contactar amb la majoria de monitors per si volien continuar durant el proper curs mantenint-ne l’antiguitat, tot i que legalment no estaven obligats ja que VC no va traspassar la informació. L’Artur comenta que s’ha intentat que hi hagués un monitor referent d’anys anteriors per cada curs i que s’ha aconseguit a tots els cursos menys a tercer.
 • Respecte al personal de cuina, VC no va proporcionar les dades de ningú  i es va haver d’optar per fer un equip de cuina nou de 5+1 persones (amb la VC a cuina l’equip era de 3 persones)Es va portar una cuinera (l’Asma) que venia d’una escola que ja coneixien amb molta experiència en cuines d’escola, i una altra, el Quim, amb un gran capital humà i experiència en restauració.

Finalitzat el torn de preguntes, l’equip de Paidos es descendeixi surten de la sala.

3.     Demandes de l’equip directiu

S’explica que l’equip directiu ha fet unes demandes a l’AMPA.

 • Assumir el cost de projectors per la línia B de totes aules

El Sergi Cantos, vocal de comissions de la junta de l’AMPA, explica que l’escola ha instal·lat projectors a les aules però que la subvenció amb la que comptaven els ha permès només ha permès instal·lar-ne la meitat. Des de l’equip directiu es demana a l’AMPA si pot assumir l’altra meitat, que són uns 9.000 euros, per tal que totes les aules estiguin equipades.

Una mare fa l’apunt de que no hi ha discriminació perquè les classes comparteixen el projector i que els projectors són una eina més, no l’única. Demana també si el manteniment també aniria a càrrec de l’AMPA.

Un pare diu que fa uns anys es va invertir en uns ordinadors i que quasi no els fan servir i que voldria tenir més informació sobre com es faran servir els projectors. La Leire Miñambres explica que l’equip directiu va explicar que els ordinadors que es varen comprar eren de diferents models model i que era molt difícil fer-los servir tots a la vegada. Actualment estan inoperants ja que no s’ha pogut fer un manteniment adequat. Aprofita per explicar que l’equip directiu ha demanat a l’AMPA que avaluï l’opció de fer un banc de pares per arreglar els ordinadors i posar-los tots a punt. Des de la junta se’ls va dir que això era feina de l’escola. L’equip directiu té pressupost per llogar un tècnic per actualitzar els ordinadors. S’avaluarà l’opció de fer una brigada de pares per fer un manteniment rutinari..

Una altra mare explica que a la reunió de delegats es va dir que no hi havia tècnics de manteniment i mostra escepticisme de que no passi el mateix que amb el manteniment dels canons.

Una altra mare diu que abans de fer quines inversions fent, necessitaríem fer un balanç de l’economia de l’AMPA. Per veure quin {175fc47ab87f72bb995b0daacf0b872d75b9be42cc290d65222a31bce95be8ad} donem a l’escola i quins a les festes. Diu que li és difícil dir sí o no a la proposta sense veure-la en el context de les comptes de l’AMPA.

El Marc Pitarch explica que encara no tenim el pressupost de l’AMPA perquè la junta és nova i el traspàs s’ha fet fa molt poc i no estava tancat.

Hi ha reticència a votar-ho ara ja que es considera que es necessitaria més informació .

Una altra mare pregunta perquè projectors i no pissarres digitals. El Sergi Cantos explica que no s’implanten pissarres digitals perquè a la pràctica no es fan servir. Els canons són molt més pràctics.

Una altra mare fa l’aportació de que si només n’hi ha a una línia, els alumnes s’han de moure i els professors organitzar-se i que estaria bé que l’AMPA ho assumís, ja que volem el millor per l’educació dels nostres fills.

Un pare diu que és obvi que la solució eficient és tenir-ne un a cada classe, i per això demana el {175fc47ab87f72bb995b0daacf0b872d75b9be42cc290d65222a31bce95be8ad} de la caixa de que disposa l’AMPA.

El Marc Pitarch, tresorer, diu que es disposen de 40.000 euros.

Una mare diu que si l’escola ho demana serà perquè ho necessita, que hem de confiar en l’equip de mestres, i que per tant, si tenim els diners, ella hi està d’acord.

Una mare pregunta si a infantil cal, i el Sergi Cantos explica que els vam fer aquesta mateixa pregunta, i la Leire Miñambres fa la reflexió de que l’ordinador ja ha entrat a la classe, per la qual cosa millor que mirin una pantalla gran i no la de l’ordinador-

Una altra mare diu que si hi ha els diners, són per aquest tipus de coses.

Un altre pare comenta que cada any ens gastem 1.300 euros en taules i cadires, per una sola tarda a la festa de fi de curs, així que en el fons no són tants diners ja que servirien per molt més.

Una altra mare pregunta quant es va gastar l’AMPA l’any passar, el Marc Pitarch explica que uns  4.000 euros.

Una altra mare pregunta si per les línies que són bolets si hi ha solució o es compra un projector també, i el es respon que totes les aules tindran projectors, inclosos els bolets.

El Xavi Ramos, secretari, fa la reflexió de que no està d’acord que aquest tipus d’inversions recaigui en les famílies.

Es procedeix a la votació, amb un resultat de 5 vots en contra, 3 abstencions, i 51 a favor.

 • Diners per a l’hort escolar

La Maia Querol, secretària de la Junta, explica que associat al projecte de l’Agenda 21 escolar hi ha l’hort escolar. Per a tirar-lo endavant, des de l’escola fan la proposta de que a cicle inicial es treballi en l’hora del migdia, i Paidos assumiria el monitor que ho faria, però que es necessita una persona que ho faci a Infantil. Han demanat si ho pot assumir l’AMPA, una persona 6 hores setmanals.

Una mare pregunta si és un projecte amb continuïtat, i es respon que sí, que cada any s’haurà de pagar aquesta persona.

Una altra mare pregunta si només és a Infantil, i es respon que sí.

Es procedeix a la votació, amb un resultat de 5 vots en contra, 8 abstencions, i 46 a favor.

4.     Precs i preguntes

La Leire Miñambres explica la situació actual del tema del pati: s’estan recollint antecedents, informes mèdics de diferents pares (per ara hi ha un) i signatures per fer una instancia conjuntament amb l’escola a l’ajuntament.

No dona temps de tractar el tema amb detall i es deriva a l’assemblea de novembre.

Acords

1.            Les quotes de menjador es distribuiran segons el model presentat per Paidos.

2.            Es destinen uns 9.500€ (cost total a concretar) per pagar els projectors per a les aules que no en tenen.

3.            Es destinen 250€ al mes durant el curs escolar per a pagar una persona per a dinamitzar l’hort escolar a infantil.

4.            S’informa a l’Assemblea que es recolliran signatures per presentar a l’Ajuntament de Sant Cugat i instar-los a arreglar el pati de primària de l’escola.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

          Secretària                             Vist i plau Presidenta

Descàrregues

 
octubre 2021
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Novetats

C/Pere Ferrer, 5, 08195 Sant Cugat del Vallès - 93.576.40.33 - a8064118@xtec.cat
Política de Cookies   Avis Legal