Com fem els grups de P3?

Per fer els grups de P3 tenim en compte els següents punts:

 

 • Equiparar el nombre de nens i nenes.
 • Separar els bessons i familiars, sinó hi ha cap informe psicopedagògic, o d’altres professionals que valori i orienti el contrari.
 • Tenir en compte la data de naixement de cada alumne/a. Equiparar alumnat de principis, meitat i finals d’any.
 • Equiparar l’alumnat de la USEE i educació especial.
 • Contemplar l’alumnat de serveis socials.
 • Incorporar l’alumnat al grup en funció de l’escola bressol o altres.
 • Tenir en compte els informes previs rebuts per l’escola bressol.
 • L’alumnat entrant que té germans/es que ja comparteixen tutoria en altres cursos, incorporar-los al mateix grup, com els germans/es. (Les famílies ja es coneixen)
 • L’alumnat que té germans/es que ja han passat per P3, incorporar-los, si és el cas, amb la mateixa tutora que ja coneix la família.
 • Escoltar les peticions de les famílies, si s’escau en algun cas concret i fer-ne la valoració.
 • Repartir equitativament l’alumnat de diferent procedència (llengua, idioma, cultura…)
Descàrregues
C/Pere Ferrer, 5, 08195 Sant Cugat del Vallès - 93.576.40.33 - a8064118@xtec.cat
Política de Cookies   Avis Legal