Grups nous a 3r

Com fem els grups de 2n a 3r?

Quan l’alumnat de 2n finalitza el cicle inicial acaba també un període de convivència i experiències amb el seu grup d’inici. Quan acaben el cicle inicial es proposen nous grups amb l’objectiu d’enriquir i construir noves dinàmiques, això implica barrejar l’alumnat de les dues classes i formar grups nous que es mantindran fins que acabin l’escolaritat.

Els grups de 2n a 3r estan molt ben pensats. Us expliquem els criteris:

 Tenir la mateixa quantitat d’alumnat a cada grup
 Equiparar el nombre de nens i nenes
 Equiparar el nombre d’alumnat nouvingut (amb menys de dos anys al sistema educatiu
català)
 Equiparar el nombre de famílies estrangeres ( només quan aquella parla o nacionalitat
estigui molt representada en el grup)
 Tenir en compte la data de naixement de cada alumne/a. Equiparar alumnat de principis i
final d’any.
 Repartir l’alumnat de n.e.e, contemplar també alumnat de serveis socials.
 Compensar nivells acadèmics.
 Distribuir de forma equitativa alumnat amb peculiaritats( conducta, dinàmiques, relacions
etc)
 Incorporar l’alumnat nou al grup en funció d’amistats conegudes o informes previs rebuts.
 Respectar, en la mesura del possible, amistats que considerem positives i separar les que
no ho són tant.
 Atendre, també en la mesura del possible, les demandes fetes pels propis alumnes.
 Escoltar les peticions de les famílies, si s’escau en algun cas concret i fer-ne la valoració.

Quins mestres realitzen els nous grups?

 Els mestres del cicle inicial (tutors i especialistes del cicle), mestra d’educació especial i cap
d’estudis.
 Els tutors de segon, prèviament poden consultar a altres mestres de l’escola que hagin
tinguin l’alumnat, si se’ls genera algun dubte.

Descàrregues
C/Pere Ferrer, 5, 08195 Sant Cugat del Vallès - 93.576.40.33 - a8064118@xtec.cat
Política de Cookies   Avis Legal